March 24, 2008

Včera jsme dámskou jízdu obohatily o jednoho Dobroně. Výsledkem byla pitka jaksepatří, byť s poměrně civilizovanou záminkou slušné večeře sestávající ze sushi, hektolitrů premiérového vína (díky, Márinko!) a několika speciálních efektů. Fotky v galerii i beze slov vypovídají o atmosféře večírku, o jeho následcích pak zase svědčí záznam několika výkřiků z dnešního rána. Voilá:
Mag: prasátko je trochu ňam a trochu ťutu.

Já: Magdi, třeba dneska ráno umíš vypadat úplně skvěle.

O ňadrech č. 6: Mag: to je peklo, to je prokletí!

Já (o 3 minuty později): to je strašlivý prokletí!

Po full english breakfast a dvou obrovských pancakes vydržela Magda celou hodinu a padesát šest minut neříct, že má strašnej hlad.
A nakonec Magda všem popřála veselé Veselé.

Potom jsme si dopřály úžasný tvaroh mixovaný s jogurtem, tunou kakaa a třtinovým cukrem. Dělala ho Magda a z fotky jasně vyplývá, kde jsme ho konzumovaly.

Yesterday, our usual girls' night was enhanced with one Dobroň. It resulted in a drinking show as it ought to be, albeit masked with a civilised excuse of decent dinner consisting of sushi and gallons of premiere wine (thanks, Márinko), and also a few special effects. Without words, the photos in the gallery speak volumes about the evening. On the other hand, the morning is well depicted by the following statements I jotted down from our chaotic converstations:

Mag: the piggy is a little yummy and a little "come here to cuddle".

Me: Magdi, this morning for example, you are really good at looking great.

About size F boobs: Mag: That's hell, that's a curse!
Me (three minutes later): It's such a terrible curse!

One full hour and fifty six minutes after a full English breakfast finished with two jumbo sized pancakes topped with maple syrup, Magda managed not to say that she is totally hungry.

In the end, she wished everyone a happy Happy.

After that, Magda treated us both to delicious mixed organic cottage with organic yoghurt, a ton of cocoa, and demerara sugar. The picture clearly shows where this dessert was consumed.

sushi večírek