August 02, 2007

Když jsem dnes přišla z práce, kolo v předsíni mě přímo vyzývalo k tomu na něj nasednout a provětrat si trochu hlavu. Narozdíl od jiných podobných příležitostí jsem poslechla, a nemohla jsem udělat nic lepšího. Projížďka mě podél Vltavy po už skoro prázdné cestě s letním západem slunce po levici zavedla až ke klecanskému přívozu. Tady jsem si u stánku dala jednu dokonalou točenou kofolu a vydala se zase nazpátek. Dvakrát jsem tím pádem míjela pražský městský útulek a bylo mi těch úplně živých, štěkajících kamarádů za mřížemi líto. Kdybych mohla, vzala bych si je v tu chvíli domů všechny do jednoho. Po návratu jsem si dala lehkou letní klasiku, caprese s čerstvou bazalkou navrch. A nakonec pár kešu oříšků. Moc příjemný večer...

When I came home from work today, the bike in my hallway tempted me to take a ride and get a bit of fresh air. Unlike on some other such occasions, I did listen to the urge, and I couldn't have done better. The little ride took me along the Vltava river and the nearly empty track with the summer sunset on my left led me all the way to the Klecany ferry. There, I enjoyed one cool sparkling Kofola on tap and headed back. Thus, I passed the Prague municipal dog shelter twice, and I really felt pity for all those very alive, barking friends grounded there. If I could, I would have taken them home with me, all of them, in that instant. After I got back, I fixed myself a little summer classic, caprese with fresh basil. And to top it off, a few cashews. I enjoyed my evening very much...

Ke středeční snídani jsme si dali zase variaci na letní téma. Tentokrát šlo o měsíčky nektarinky na troše bílého jogurtu a muesli s oříšky. V této roční době podobná kombinace úplně zasytí. / Wednesday morning, yoghurt and fruit variation again. This time monothematic - nectarine slices on some yoghurt and cereal. Fully sufficient at this time of the year.
V úterý jsem místo klidného večera jela pro stonající Růženku a jejího osobního pečovatele do Jiřic (díky, Evičko). Mám podezření, že Růžena je po mně a stonání si se vším všudy užívá tak jako já, když jsem byla malá a každá nemoc znamenala vítanou, většinou týden či déle trvající párty v peřinách, kam se vešlo všechno - od hromad čtyřlístků přes hračky až po jídlo a pití. A hlavně spousta drobků. Růža se nechává opečovávat se špatně skrývaným uspokojením a bravurně zvládá i veškeré léčebné procedury jako zábaly, podávání antibiotik a neustálé litování ze strany hloupých, ochočených páníčků.
On Tuesday, my planned pleasant evening turned into a pick-up service for my sneezing and coughing dog and her tireless personal caretaker. After driving for some two hours just to get her home, she manifested such pleasure at being sick and finally properly taken cared of, that I immediately spotted the connection between her present attitude and my own school age illnesses. Then, each little flu to me meant at least a week-long party in the bed, where everything could fit - from piles and piles of magazines to toys and all the food and drink I wished for. And breadcrumbs. Lots of them. Růža lets us fuss about her with not very well hidden pleasure, and she even enjoys all the healing procedures, including scarves to help her throat clear, the antibiotics, and, most of all, the constant attention from her dumb, domesticated owners.

Abychom si večer aspoň trochu zpříjemnili, koupila jsem pstruhy. Když jsem ty nebohé ryby koupala ve dřezu, pojala jsem podezření, že na židovských legendách něco musí být. Dívaly se na mne tak smutně, že jsem skoro uvěřila ve dvě nešťastné lidské duše zakleté do rybích tělíček. To nám ale nezabránilo v tom je sežrat k večeři, pěkně s bylinkami a citrónem. A byly výborné! Měli jsme k nim brambory na cibuli a cizrně s mixem koření.
To improve the evening at least a little bit, I bought two trouts. When I washed the poor fish in my sink, I begun suspecting that some of those old Jewish legends might actually be true. They looked at me so sadly that I almost believed they were two poor human souls trapped in fragile fish bodies. Nevertheless, that did not stop us from devouring them for dinner, with herbs and lemon to be sure. It tasted delicious! We had them with some potato baked with chickpeas, onion and mixed spice.