January 14, 2007růžence je skoro osm týdnů. už od příštího pátku se budeme zabývat zejména vytíráním loužiček a ukrýváním všech rozkousatelných domácích předmětů na co nejméně přístupná místa, takže jsme se na růžu byli naposledy podívat ještě v tom blahém stadiu, kdy za ní má zodpovědnost někdo jiný. bylo to fajn - roste, co to jde, a s mámou nikitou jsou jedna ruka co se týče zlobení, blbnutí, okusování, a dalších bohulibých aktivit.

růženka is almost eight weeks old. beginning with next Friday, our main activities will comprise of cleaning her pee, hiding all the chewable objects out of her reach and keeping her entertained, so we enjoyed the last chance to visit her in the blissful state of responsibility-free admiration. she is fun, growing at a steady pace and abusing her mother nikita happily. the two of them are great to watch; růža doesn't seem to mind their size difference at all, returning every single bite and bark she gets from her mom.

January 10, 2007po dlouhé odmlce vám opět umožním nahlédnout do našeho skvělého interiéru. jak je jasné z obrázků, leccos se změnilo: pavel postavil zbrusu novou příčku a krásné patro, přestali jsme jenom bourat a ničit, a věci se snad konečně pohybují pozitivním směrem. přesto zbývá ještě nekonečně práce, pořád jde v prvé řadě o staveniště, a krásu budoucího interiéru lze vidět jen pokud hodně zapojíme fantazii a nejlépe ještě zavřeme oči. o víkendu nám pomáhal honzík, vděčíme mu za krásně zazděné okno do světlíku, a tonda, náš dvorní elektrikář. díky, díky, díky!

after a long pause, you may enjoy another couple of images from our lovely future home. the pics show clearly what has changed - pavel has built a Great Wall of Holesovice and lovely second storey sleeping quarters, now, we are not only destroying, but also creating something new, and things finally begin to look a bit more optimistic. nevertheless, we still don't have a flat but rather a building site, and to see the bright future, one has to use quite a bit of imagination, best combined with closing one's eyes. last weekend, honzik and tonda (our electrician) helped us to get some work done. thanks!