January 31, 2008

S obrázky dnešní báječné večeře přichází oficiální představení mé nové, dokonalé a nejlepší manželky. Personální změna v obsazení naší holešovické rezidence vyhovuje jak Růžence, tak mně; s Magdou je tu prostě líp. Pro ilustraci jedné z mnoha výhod tohoto uspořádání viz foto geniální pórkové polévky ňamovky níže, kterou jsme dnes večeřely jako první chod před tandoori vepřovými steaky s dušenou zeleninou. Co dodat víc.

The pics of today's fabulous dinner shall come together with one official announcement: my new, perfect and very best wife has just moved in. This living arrangement pleases both me and Růženka; in short, Magda is very much welcome here at our place. To illustrate just one of the benefits of this way of living, see the photo of the delicate "yummy" leek soup illustrated bellow. We had it as a first course today, preceding pork tandoori steaks with steamed broccoli and mixed veg. Is there anything else to say?
to jsme my v Londýně. v sobotu letíme zase, hurá!!! / this is us in London. on Saturday, we are off for another long weekend there. Hooray!!!

s velkým zpožděním, ale přece: jednak malá koláž vánoční Růženy společně s mrtvým kaprem, stromečkem, dárky a dalšími vánočními proprietami, a dále link na galerii novoročního večírku se zaměřením (jak jinak) na kulinářskou stránku věci. Vařili jsme s Lindou a s Filipem a ač jsme trochu předimenzovali množství připravených dobrot, večírek se povedl, přejedli jsme se k prasknutí a tak jsme úspěšně vkročili do nového roku 2008.

Long delayed Christmas and New Year pics: Christmas mostly shows my dog with lots of seasonal necessities including the dead fish, presents, the Christmas tree, and so on. The New Year's party took place at Linda and Filip's, and although we overestimated the eating capabilities of the seven guests (excluding Růženka), the party was fun, we stuffed our stomachs until we all nearly burst, and in this way, we successfully entered the new year of 2008.New Year's party 2008


ještě dvě drobnosti: první byly steaky v ořechovém kabátku s grilovanou zeleninou, na které přišla Táňa s tatínkem mezi svátky, druhá drobnost je detail jedné položky novoročního menu, totiž slaninová otýpka s medem a zeleninou. obojí příjemně překvapilo... / two more things: first are walnut crusted steaks which I made for my dad and our family friend Táňa who paid me a visit between Christmas and New Year, the second is one item from the New Year menu, that is, honey-infused bacon roll. Both were a pleasant surprise...


January 22, 2008

Další zpožděný update. S psaním jsem pozadu mimo jiné proto, že jsem posledních 14 dnů strávila v Egyptě. Přivezla jsem si hromadu nejen kulinářských zážitků, které se sem postupně pokusím nějak přestěhovat, a zároveň i dohnat resty předprázdninové. Pro tuto chvíli proto následuje jen odkaz na galerii velice stylizovaného výběru obrázků v černobílé. Abych předešla dotazům: vinětace okrajů je záměrná, stejně tak vysoký kontrast. Lehké kýčovitosti si jsem vědoma, prostě jsem tentokrát měla chuť to udělat takhle. O něco civilnější a turističtější výběr by měl brzy následovat.

Another belated update. I haven't been posting, among other reasons, because I have spent the past two weeks in Egypt. I came home with an array of culinary and other impressions, which I will try to transfer into words and pics and post them here. For the time being, you may look through a highly stylized selection of black and white shots. To avoid questions: the lens vignetting is stressed on purpose, the high contrast is intentional, too. I am aware of the slightly cheesy feel this may add to the whole, however, this time, I just felt like it. A bit more sober, more touristic selection shall follow soon.

Egypt