January 22, 2008

Další zpožděný update. S psaním jsem pozadu mimo jiné proto, že jsem posledních 14 dnů strávila v Egyptě. Přivezla jsem si hromadu nejen kulinářských zážitků, které se sem postupně pokusím nějak přestěhovat, a zároveň i dohnat resty předprázdninové. Pro tuto chvíli proto následuje jen odkaz na galerii velice stylizovaného výběru obrázků v černobílé. Abych předešla dotazům: vinětace okrajů je záměrná, stejně tak vysoký kontrast. Lehké kýčovitosti si jsem vědoma, prostě jsem tentokrát měla chuť to udělat takhle. O něco civilnější a turističtější výběr by měl brzy následovat.

Another belated update. I haven't been posting, among other reasons, because I have spent the past two weeks in Egypt. I came home with an array of culinary and other impressions, which I will try to transfer into words and pics and post them here. For the time being, you may look through a highly stylized selection of black and white shots. To avoid questions: the lens vignetting is stressed on purpose, the high contrast is intentional, too. I am aware of the slightly cheesy feel this may add to the whole, however, this time, I just felt like it. A bit more sober, more touristic selection shall follow soon.

Egypt