March 16, 2008

Tak jsem si všimla, že se jaksi odpoutávám od hlavního tématu tohoto blogu, totiž od jídla a pití. Nicméně vzhledem k tomu, že jídlo a pití úzce souvisí s tím, jak si dělat život příjemným, dalo by se říci,že i odtažité příspěvky, co sem poslední dobou přibývají, nejsou tak úplně mimo.

Tedy: dnešní den byl nedělí, tak jak má být. Vzala jsem Růženku na malou cyklovyjížďku, od nás podél Vltavy do Klecan a pak přes Horoměřice, Šárku a Babu zpátky domů. Včera bylo sice krásné jaro, výhoda dnešního zamračeného předjarního dne ale zase spočívala v tom, že jsme až na pár výjimek nepotkaly vůbec nikoho. Já jsem domů dorazila docela unavená, Růžena zato skončila úplně vyřízená. Není divu, je to přece jen spíš městská psí slečna... Nakonec krásného odpočinkového dne dorazili Linda s Filipem na večeři. Měli jsme rukolový salát a lasagne, víc není třeba dodávat. Ač se jednalo spíš o improvizační večeři-večírek, myslím, že se to povedlo moc. Mezi highlights dnešního dne patřil grog u klecanského přívozu a milý pan převozník, strmé stoupání ke kostelíku u Matěje odměněné vyhlídkou na úplně předjarní nebe skrz spleť stromů, Růženka v tisíci podobách, a samozřejmě večeře v příjemné společnosti i takřka zenové stíny naší velikonoční výzdoby poskytnuté laskavě Táňou, totiž Magdinou maminkou. Kéž by podobných nedělí bylo víc...

I have noticed that I've been sidetracking a bit lately; however, taken that food and drink are closely related to all things that make our life pleasurable, I think that even those late additions aren't entirely out of the main focus of this blog.

So: Today was a Sunday as it ought to be. I took Růža for a little ride, from our place along Vltava to Klecany and then back through Horoměřice, Šárka and Baba back home. Although yesterday the weather was extremely nice, today's cloudy sky had one positive effect: apart from a few exceptions, we didn't meet a living soul on our way. I was a bit tired when we got home, while Růža was totally exhausted. No wonder, she is a bit of a town girl, really. To finish this lovely day nicely, I've had Linda and Filip over for a dinner. We had some rocket salad and lasagne. Although the dinner was pretty much improvised, I did enjoy this little party a lot. The highlights of the day include hot punch in Klecany and the talkative ferryman, the steep ascent to the st. Matěj's chapel rewarded with a view of the early spring sky through a mass of tree branches, Růženka and her thousands of faces, and of course, the pleasant dinner with friends. To finish it off, I included an almost Zen-like picture of our Easter decorations, courtesy of Táňa, Magda's mom. I wish there were more such Sundays...


a Růženka: