July 27, 2007

tak. první cíl tohoto blogu byl splněn. všechno začalo prvními dojmy a kolaudací; nyní, po devíti měsících radostného očekávání, se kruh uzavřel - kolaudací druhou v pořadí a několika záběry z dozařizování. odkazy na fotogalerie bohužel přibudou později, jen co se mi podaří udělat pořádek v hromadě dat zachráněných po neuváženém zásahu (ehm... také někdy něco přesunete do koše příliš brzy? já ho dnes příliš brzy i smazala a zrušila tak práci dnešního odpoledne).
protože by ale byla škoda to jen tak uzavřít, blog budu psát dál. jeho zaměření se nicméně změní, z toho, jak žijeme, k tomu, co jíme a pijeme. (tedy samozřejmě s občasnými vsuvkami, zejména ze života jednoho nejmenovaného zrzavého psiska). protože mi chybí fantazie, nebo mám možná dostatek kvalitních kuchařek, většina dobrot, které zde následně uvidíte, je připravená podle receptů. Za ně patří dík především institutu Good Housekeeping a dále několika vybraným kulinářským titulům. doufám, že bude tento blog i nadále inspirací...

the first goal of this blog has been fulfilled. It all started with a few first impressions and the ensuing opening party. Now, after symbolic nine months of eager expectations, the circle closes with a second opening party and a few pics from our "settling in". The links to galleries will appear here as soon as I manage to order a bulk of pics which I accidentaly deleted this afternoon, thus deleting the whole of today's work.
However, I thought it would be a shame just to finish it, so I decided to go on writing the blog. Its focus will however change, from how we are to live, to what we eat and drink (of course, with occasional diversions especially towards one specific ginger-coloured dog). Since I lack enough fantasy, or maybe I simply own too many quality cookery books, most delicacies to be seen here from now on are the courtesy of The Good Housekeeping Institute, and also of some other selected gems of palate-pleasing literature. I hope this blog may be an inspiration to those who read it...

odpolední kofola - v horkém dni nad ní není / afternoon Kofola (Czech version of Coke, and superior in taste as a matter of fact)