January 10, 2007po dlouhé odmlce vám opět umožním nahlédnout do našeho skvělého interiéru. jak je jasné z obrázků, leccos se změnilo: pavel postavil zbrusu novou příčku a krásné patro, přestali jsme jenom bourat a ničit, a věci se snad konečně pohybují pozitivním směrem. přesto zbývá ještě nekonečně práce, pořád jde v prvé řadě o staveniště, a krásu budoucího interiéru lze vidět jen pokud hodně zapojíme fantazii a nejlépe ještě zavřeme oči. o víkendu nám pomáhal honzík, vděčíme mu za krásně zazděné okno do světlíku, a tonda, náš dvorní elektrikář. díky, díky, díky!

after a long pause, you may enjoy another couple of images from our lovely future home. the pics show clearly what has changed - pavel has built a Great Wall of Holesovice and lovely second storey sleeping quarters, now, we are not only destroying, but also creating something new, and things finally begin to look a bit more optimistic. nevertheless, we still don't have a flat but rather a building site, and to see the bright future, one has to use quite a bit of imagination, best combined with closing one's eyes. last weekend, honzik and tonda (our electrician) helped us to get some work done. thanks!