November 09, 2006protože v bytě samotném v tuto chvíli pracují jiní, můžete alespoň nahlédnout do mého poznámkového bloku. představy je bohužel podstatně snazší nakreslit, než dovést k realizaci, a koláž s účtenek také vypadá podstatně lépe na obrazovce, než na výpisu z účtu. ale co, takový je život...

for a while, we left the flat in the hands of professionals. to keep you amused, I at least provided a couple of sketches of the future beauty. as you may see, my drawing isn't all that great; still, it is much easier to draw it all than to actually make it happen. and the array of receipts also looks much better on screen than on the bank statement... oh well, that's life!