October 13, 2006první večírek se konal ve znamení romantického osvětlení, velkých očekávání fixou na zdi, čurání na dvorku, dramatických odchodů a italské parmigiany. a co ty následky!

the grand opening had it all - romantic lighting, grand expectations drawn with a marker on the wall, courtyard toilet, leaving drama and italian parmigiana. and the morning hangover, of course.

No comments: